Civica afd. 10 - Hunderupparken

Hjemmesiden: Beboernes egen hjemmeside, der redigeres af Hunderupparkens beboer-valgte afdelingsbestyrelse. 
Hunderupparken: Er almennyttige boliger på Skovsbovænget i Odense med i alt 176 lejlig-heder. Lejlighederne er på 1 til 4 værelser, dels i et 7-etagers højhus m. elevator, dels i tre 3-etagers boligblokke uden elevator. Vi har en fritidsklub til afdelingens børn og voksne, samt fællesvaskeri, fællesarealer, gæsteværelser, selskabslokale, en del garager mm.
Hjemmesiden opdateret 01.02.2016
med forbehold for evt. fejl på siden.

Møder og referater

Afdelingsbestyrelsen holder åbent for afdelingens beboere på kontoret ved nr. 30.
Næste 'åbent hus' for beboere er onsdag den 5. april 2017. Beboere er velkomne kl. 18.30-19.00.