Om Hunderupparken / Historisk matr. 2010'erne

Hunderupparken i 2010'erne


Sidens indhold:
 
- Ny asfaltbelægning, august 2013
- Maling af frontplader nr. 14 - 44, juli 2013
- Vinduesudskiftning i højhuset, fra uge 9 2013
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Ny asfaltbelægning, august 2013

 
Så fik vi lagt ny asfalt på p-pladsen foran Dagli'Brugsen - og rettet op på huller forskellige steder i afdelingen.
 
 
Hurtigt og effektivt fik vi lagt ny, god belægning på - her ned ad stamvejen ...
(Fotos vedr. asfalt: Andreas, ejendomsfunktionærerne)
 
 
 
 
 
...og her foran Dagli'Brugsen
 
 
---------------------------------------------------
 

Papirkurve ved nr. 14 - 44,

juli 2013

 
 
Vores affaldsspande - nu med (næsten) fuglesikret låg over
 
 
 
Ejendomsfunktionærerne afprøver særlige låg til affaldsspandene, der står rundt omkring boligblokkene nr. 14 - 44.
 
Vi har problemer med, at kragefuglene hopper ned i affaldsspandene og hiver affald og papir op, så det ligger og flyder.
 
Hvis forsøget falder heldigt ud, kommer der låg over samtlige affaldsspande.
 
Løsning: På bestyrelsesmødet, d. 13. august 2013, besluttedes det at sætte denne slags låg over alle affaldsspandene.
 
 
------------------------------------------------
 
 

Maling af frontplader nr. 14 - 44, juli 2013

 
 
Næsten alle de lysegrønne facadeplader ses her malet antracitgrå

 
 
 
Her i sommer bliver alle de grønne, firkantede plader mellem køkken- og soveværelsesvinduerne på boliglængerne nr. 14 - 44 malet grå.
 
Vi håber, beboerne vil sætte pris på den nye farve - antracitgrå -, der matcher boligrækkens indgangsparti og højhusets nye vinduer.
 
 
----------------------------------------------------------------------------
 
 

Vinduesudskiftning i højhuset,

fra uge 9 2013

 
 
Beboerinformation til beboere i Skovsbovænget 12:
 
 
Her ses højhuset med henholdsvis nye og gamle vinduer
 
 
 
 
(Kopi af seddel fra Højstrup Bolig, Carsten Clement, til samtlige beboere i højhuset)
 
Som det jer nok er bekendt, blev det vedtaget sidste år på afdelingsmødet at udskifte alle vinduer og døre i nr. 12 og i selskabslokalet. Vi er nu nået så langt med planlægningen, at vi med sikkerhed kan sige, at udskiftningen går i gang i uge 9, 2013.
 
Der startes med indretning af byggepladsen på  p-pladsen til højre for elevatortårnet, og der påbegyndes opsætning af stillads i opgangene I og K. Selve vinduesudskiftningen påbegyndes i uge 10, 2013.
 
Vi vedlægger en tidsplan, hvor I kan se, ca. hvornår, der vil ske udskiftning i jeres bolig. Vi er nødt til at tage forbehold for tidsplanen, hvis vi mod forventning skulle løbe ind i nogle uforudsete problemer. Der vil blive lagt en seddel i jeres postkasse 3 dage før tømreren kommer til jeres bolig, og I kan selv løbende følge med i, hvor langt, de er nået.
 
Vi tager en opgang ad gangen. Vi starter i alle L- og K-lejlighederne.
 
Der bliver opsat stillads ud mod havesiden, som vil blive flyttet undervejs.
 
Vinduer og døre
 
Vinduerne bliver med træ indvendigt i farven hvid, og udvendigt bliver det aluminium i antracitgrå. Vinduer mod haven bliver vendevinduer. Blændpartiet bliver udskiftet med et vindue, og de 2 store vinduer bliver  til 3 mindre vinduer, som alle kan åbnes. Mod altangangen bliver der isat lyddæmpede vinduer med træ indvendigt i farven hvid, og udvendigt i aluminium i farven hvid. Døren bliver i træ i antracitgrå.
 
Hver lejlighed får 3 nøgler med en indbygget chip til indgangsdøren til blokken. Døren til lejligheden skal åbnes, som nu, med nøgle.
 
Vi vil løbende holde jer orienteret, hvis der sker ændringer i tidsplanen, ved opsatte sedler i elevator og ved indgangspartiet. Det vil naturligvis støje og svine lidt, når der skal skiftes vinduer og døre. Vi håber, at I har forståelse for dette.
 
Vi håber på at få et godt forløb. I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis der måtte være spørgsmål.
 
Venlig hilsen
 
Carsten Clement
Direkte telefon: 63 125 145
E-mail: cc@hoejstrup.dk